MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

GÜNCEL YAZILAR


Yeniden Değerleme Oranını Birlikte Hesaplayalım mı? (06.10.2022)

Gelir İdaresi tarafından gerek geçici vergilendirme dönemleri gerekse yıl sonları itibariyle yeniden değerleme oranı ilan...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Cezalarında İndirim Uygulamaları (06.10.2022)

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden...
ayrıntılar için tıklayın

Gecikme Faizinin Tarh ve Tahakkuku (06.10.2022)

Hem Anayasanın hem de hukuk devleti olmanın gereği olarak, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır...
ayrıntılar için tıklayın

Taşınmazları Ayni Sermaye Olarak Koyanlara Vergi Sürprizi! (05.10.2022)

Yazının başlığını okur okumaz hemen “bu da nereden çıktı, sahibi olduğu taşınmazları ortağı oldukları şirkete/şirketlere...
ayrıntılar için tıklayın

SGK’dan Alınan Primlerin İade Edilerek Yeniden Sigorta Hizmeti Kazanmak... (04.10.2022)

4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile SGK Kanununa göre ilk defa 4/1-c kapsamında sigortalı...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketlerde Bağımsız Denetime Tabi Olma ! (04.10.2022)

Bilindiği üzere finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Olamayan SGK'lıya Toptan Prim Ödemesi (04.10.2022)

Birçok sigortalının zaman zaman sorduğu bir konu, prim ödemesi. SGK primini ödemiş olanların ileri yaşa gelmeleri...
ayrıntılar için tıklayın

Değerli Konut Vergisini Sistemde Tutmak Anlamlı Mı? (04.10.2022)

DKV, yani değerli konut vergisi. Önemli bir vergi mi, istemde kalmalı mı yoksa kaldırılmalı mı? Bu gün bu konu üzerinde...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışana Servis Zorunlu Mu? (04.10.2022)

ÖZEL bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacaktı ama yapılmadı. Yasal bir zorunluluk var mı? S.A...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenlerce Yurt Dışına Götürülen Türk İşçilerin Borçlanması (04.10.2022)

Irak ve Cezayir'de yaklaşık 1.500 gün çalıştım. Sistemde bu günlerim görünüyor, ama prim yok sadece sağlık sigortası...
ayrıntılar için tıklayın

Sürdürülebilirlik (03.10.2022)

O kadar çok anlamı içerisinde taşıyan bir kelimedir sürdürülebilirlik. Aslında bir bakıyorsunuz hayatın veya bir dönemin..
ayrıntılar için tıklayın

Tecil, Tehir, Gecikme Zammı (03.10.2022)

Devlete ait olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 2/3 sayılı Kanun kapsamına giren vergi...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Uygulamalarında Yapısal Gelişme (03.10.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Vergi dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil...
ayrıntılar için tıklayın

İşçilerin Mazeret İzinleri Nelerdir? (03.10.2022)

ÖZEL sektörde çalışan bir işçiyim. Bazen günlük izin almak zorunda kalıyoruz ama işverenimiz her zaman izin vermiyor...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretliler Adalet İstiyor (03.10.2022)

Bugün sizlerle, seçime bir yıldan az bir zaman kala çözüm bekleyen ve önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması beklenen Torba...
ayrıntılar için tıklayın

Staj Sigortasının Emekliliğe Sayılmasına İlişkin Yasa Teklifi TBMM’de (03.10.2022)

Ülkelerin gelişmesinde mesleki ve teknik eğitim sistemi önemli rol oynamaktadır. Özelikle iş gücünün niteliğinin...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Kaydına Bağlı Geriye Dönük Bağ-Kur Tescili (03.10.2022)

1993-1999 arası vergi mükellefiyim, Bağ-Kur kaydım çıkmıyor. Mahkemeye versem sonuç alabilir miyim? Cengiz Y. Sizin gibi...
ayrıntılar için tıklayın

Şirketinizi %92,93 ‘Vergisiz’ Büyütebileceğinizi Biliyor Musunuz? (01.10.2022)

İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortam, hayatın her alanında olduğu gibi, işletmelerin bilançolarını da olumsuz yönde...
ayrıntılar için tıklayın

Mahkemeye Gitmeden Vergi Cezalarından İndirimli Bir Şekilde Kurtulabilirsiniz! (01.10.2022)

Vergi mükellefleri ile diğer vergi sorumlularına uygulanan cezalarla ilgili GİB son derece anlaşılır bir çalışma yapmış...
ayrıntılar için tıklayın

Çırak ve Staj Sigortası EYT İçin Başlangıç Sayılır Mı? (01.10.2022)

04.07.1980 doğumluyum. E–devletten baktığımda staj başlangıç tarihim 18.09.1996, fakat hizmete başlama tarihim...
ayrıntılar için tıklayın

İş Güvencesinde 30 İşçi Şartı Var (30.09.2022)

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesine göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteği İşlemlerinde Eksik Borç Gösterilen İşyerleri (30.09.2022)

Bilindiği üzere, 2022 Temmuz ayından geçerli olarak asgari ücrette yapılan iyileştirme ile birlikte işverenlerin...
ayrıntılar için tıklayın

Ocak 2023’te İkramiye Farkı Alabilecek Miyim? (30.09.2022)

11 Haziran 2022 tarihinde re'sen emekli oldum. 15 Ocak 2023'te 3.600 ek gösterge artışından dolayı emekli ikramiye farkı...
ayrıntılar için tıklayın

İnşaatların Asgari İşçilik Maliyet Hesabında Neler Değişti? (30.09.2022)

Özel nitelikteki inşaatlarda SGK tarafından yapılan araştırma işleminde yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuş olup...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukumuzda Terkin ve Alacaktan Vazgeçme (29.09.2022)

Devletin, kamu hizmetlerinin finansmanı için, kendi yarattığı gelirleri bulunmadığından yada çok az miktarda olduğundan...
ayrıntılar için tıklayın

Çözülemeyen Devreden KDV Sorunu (29.09.2022)

Yıllardır çözülemeyen “devreden KDV sorunu”nda geçmişte neler yaşandı, önce ona bakalım. Konu en ciddi şekilde 2018’de...
ayrıntılar için tıklayın

Nakdi Yemek Bedeli İstisnası Ne Anlama Geliyor, Çalışanlar İçin Ne Tür Riskler İçeriyor? (28.09.2022)

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği ödül programında yaptığı konuşma...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (5) (28.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesiyle ilgili bu altıncı ve son makalem. Yazılabilecek daha çok yargı kararı var ama bu kadarı...
ayrıntılar için tıklayın

4/1-A, 4/1-B ve 4/1-C Çalışması Olanlara SGK Hangisinden Maaş Bağlar? (28.09.2022)

4/1-a (SSK) , 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (memur) çalışması olanlara 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlara...
ayrıntılar için tıklayın

Sigortalının Yetim Çocuklarına Ölüm Aylığı Bağlanması (27.09.2022)

SGK tarafından sigortalılara 5510 sayılı Kanunla getirilen birçok önemli hak bulunmaktadır. Sigortalının vefatı halinde...
ayrıntılar için tıklayın

Haksız İşlemlerde Yeni Yol İhtiyacı (27.09.2022)

Hemen her idari işlemde olabileceği gibi vergilendirme işlemlerinde da hata olabilir. İdari işlemlerde hataların...
ayrıntılar için tıklayın

Emeklilik Başvurusu İçin 2022 Mi 2023 Mü Avantajlı Olacak? (27.09.2022)

Şuan işsizlik ödeneği almaktayım ve 03.09.2022 tarih itibarıyla emeklilik için gerekli tüm koşulları sağlamış...
ayrıntılar için tıklayın

Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmelerine Düzenleme (26.09.2022)

31962 sayılı 23 Eylül 2022 tarihli Ticaret bakanlığının Tüketici Kredisi  Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın

Zirai Faaliyette Bilgi Edinme ve Yapılanma (26.09.2022)

Zirai Kazanç İl Komisyonu; valinin başkanlığında defterdar, gelir müdürü, ziraat müdürü, veteriner müdürü, il merkezindeki...
ayrıntılar için tıklayın

İşveren Kreş Açmazsa İş Sözleşmesi Feshedilebilir Mi? (26.09.2022)

Kreş açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren karşısında işçinin iş sözleşmesini fesih hakkı var mı? Bu tür bir...
ayrıntılar için tıklayın

Staj Sigortası İçin Çalışma Bakanı Umut Işığını Yaktı (26.09.2022)

Ülke genelinde EYT’liler çıkarılacak olan kanun için nefesini tutmuşken Çalışma Bakanından staj sigortalıları için de...
ayrıntılar için tıklayın

İntifa Hakkında Veraset Ve İntikal Vergisi Sorunsalı (26.09.2022)

Son zamanlarda vergi daireleri tarafından miras yoluyla intikal eden gayrimenkul ile gayrimenkul üzerinde yer alan murise...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay Hasılat Paylaşımına Son Noktayı Koydu! (26.09.2022)

Danıştay, inşaat sektörü açısından son derece önemli ve yıllarca tartışması devam eden ihtilaflı bir konuyu daha çözüme...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Kaçakçılık Suçları ve Cezaları (26.09.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde “Kaçakcılık Suçları ve Cezaları” yer almaktadır. Şöyle ki; a) Vergi kanunlarına...
ayrıntılar için tıklayın

Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yeni Bir Fırsat (26.09.2022)

Vadesinde ödenmeyen vergi ve sigorta borçları; son 6 yılda darbe girişimi, aşırı kur yükselişleri, yükselen kredi faizleri...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzinde İşçinin Onayı Gerekir (26.09.2022)

■ İşveren, kendi isteğiyle çalışanlarını yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi? Yıllık iznin...
ayrıntılar için tıklayın

Memurlar, EYT Düzenlemesinin Kapsamı Dışında Mı? (26.09.2022)

EYT/“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” emeklilik mağdurları, EYT meselesinin 23. Sene-i devriyesinde ilk defa çözüme bu kadar...
ayrıntılar için tıklayın

30 Günü Aşan Prim Günü Dikkate Alınır Mı? (26.09.2022)

Ekim 1996 işe girişim, Mart 1971 doğumum. SSK'lıyım. Hükümetin çıkaracağı EYT yasası formülleri arasında 9.000 prim günü...
ayrıntılar için tıklayın

Konut Teslimlerinde KDV Oranı (24.09.2022)

29.03.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kazasında Özellikli Durumlar (24.09.2022)

Genel olarak çalışanların iş yerinde işlerini yaparken kaza geçirmeleri hâli iş kazası olarak bilinmektedir. Ancak SGK...
ayrıntılar için tıklayın

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Emeklisine İlave Ödeme (23.09.2022)

21 yıl emniyet hizmetleri sınıfı, 4 yıl özel sektör sigorta olmak üzere 25 yıl 3 ay 17 gün hizmetle 2002 yılında emekli...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Belgesi Vermeyen İşverene Ceza Var (23.09.2022)

İş Kanunu ile işverenlere getirilen yükümlülüklerden birisi de işçinin işten ayrılması durumunda tecrübesi ve mesleğini...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (4) (23.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Bugün, 24 Mart 2021 tarihli DÜNYA’da yayınlanan makalemin bir kısmını...
ayrıntılar için tıklayın

Raporluyken İşten Ayrılan Sigortalıların Rapor Onayı Nasıl Yapılır? (23.09.2022)

13/9/2022 tarihinde işten ayrılan sigortalımızın 12/9/2022 ila 16/9/2022 tarihleri arasında devam eden raporu var...
ayrıntılar için tıklayın

Herkes İhracat Yapabilir (23.09.2022)

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı'nda, 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Danıştay, Ofisi Konut Olarak Satanların Tüm Ümitlerini Yok Etti (22.09.2022)

Danıştay tarafından verilen son kararlar etkili sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Maliye’nin yaptığı düzenlemelerden...
ayrıntılar için tıklayın

Vergilemede Zaman Aşımı ve Özellikli Durumlar (22.09.2022)

Genel olarak, zaman aşımı bir alacağın doğumunu takip eden kanunla belirtilmiş olan bir süre içerisinde alacaklının...
ayrıntılar için tıklayın

Nakit Sermaye Artırımı Teşviki Geçici Olarak Vergide Kayıp Mı Oldu? (22.09.2022)

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazancı sahipleri ve kurumlar vergisİ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hatalarının Düzeltilmesiyle İlgili Yeni Kararlar (3) (21.09.2022)

Vergi hatalarının düzeltilmesi konusuna devam. Birisi genel çerçeveyi çizen, ikisi konuyu yargı kararları üzerinden...
ayrıntılar için tıklayın

EYT’liler SGK Borçlanma Paralarını Geri Alabilir Mi? (20.09.2022)

Kamuoyunda geriye dönük SGK hizmeti kazanma olarak bilinen hizmet borçlanmaları, çalışanlara emeklilikte avantajlar...
ayrıntılar için tıklayın

Vefat Eden Sigortalının Eş ve Çocuklarına Aylık Bağlanmasında Şartlar (20.09.2022)

Sosyal güvenlikte belki de en önemli haklardan birisi sigortalının vefat etmesi üzerine geride kalan eşine, çocuklarına...
ayrıntılar için tıklayın

“KDV Tevkifatında Güncel Uygulamalar” (20.09.2022)

KDV Tevkifatı, KDV uygulamasının en karmaşık vergi türü olarak dikkat çekmektedir. Türkiye vergi gelir kalemleri arasında...
ayrıntılar için tıklayın

İşe Başlayan Yetimin Aylığı Ne Zaman Kesilir? (20.09.2022)

Kızım, 2021 yılı Kasım ayında vefat eden 4/a sigortalısı annesinden yetim aylığı almakta iken 12.09.2022 tarihi...
ayrıntılar için tıklayın

Gayrimenkul Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin İstisna (19.09.2022)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi istisnaları düzenlemektedir. 7394 sayılı kanunla kurumlar vergisi ...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi Hukukunda Yoklama (19.09.2022)

Vergi Usul Kanunu’nun 127’nci maddesinde ifade edildiği üzere, “Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili...
ayrıntılar için tıklayın