MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 79914

  SİRKÜLER

2017 Takvim Yılı Şeffaflık Raporu İle İlgili Açıklama

 

2017 TAKVİM YILI

ŞEFFAFLIK RAPORU

 

Kurumumuz 2016 takvim yılında KAYİK kapsamında denetim yapmamıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (36/4) maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur.