MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları(16.07.2011)

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir(16.07.2011)

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları(16.07.2011)